Nakon najave premijera Kantona Sarajevo Edina Forte da će za vrtiće biti osigurani prečistači zraka zbog zagađenja, reagirali su iz Udruženja privatnih predškolskih ustanova Kantona Sarajevo.

- U vašim izjavama navodite da ćete svoj djeci uzrasta do 12 godina omogućiti korištenje maski i prečistača zraka u prostorijama u kojim borave, a voljeli bismo da, u skladu sa mogućnostima, učinite sve da se u aktivnosti osiguravanja prečistača zraka u vrtićima, ne zaboravite djecu u ostalim predškolskim ustanovama u Kantonu Sarajevo. Želimo da napomenemo da ne možemo dozvoliti diskriminaciju dječijih prava po bilo kojem osnovu i da svu djecu u Kantonu Sarajevo trebamo početi gledati pod jednim nazivom - djeca, a ne kroz ustanove u kojima borave – naveli su iz Udruženja.

Istakli su da su već pokazali da se mogu napraviti velike i pozitivne promjene kada su u pitanju izjednačavanje prava i zabrana diskriminacije prava djece.

- Stoga, ako su prečistači namijenjeni i kupljeni samo za JU Djeca Sarajeva i objekte u kojima djeca borave, mi kao predstavnici predškolskih ustanova registrovanih pri Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade KS, želimo da napomenemo da pored objekata JU postoji još 21 predškolska ustanova registrovana pri Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade KS i da predstavnici svake predškolske ustanove ravnopravno, savjesno i po Zakonu o predškolskom odgoju obavljaju odgojno-obrazovni rad sa djecom. Zato Vas i molimo da prilikom nabavke prečistača obratite pažnju na ostale predškolske ustanove koje rade pod istim zakonskim uvjetima kao i javna ustanova pod šifrom 85.10, te djeca koja borave u jednom i u drugom sektoru zaslužuju jednaka osnovna, ljudska i dječija prava – dodaju također iz Udruženja u pismu koje je upućeno Forti.

Također navode da ako su u u prilici nabaviti prečistače samo za djecu koja borave u Javnoj ustanovi, predložili su da se privatnim ustanovama prečistači daju na revers, dok je veliko zagađenje zraka u KS.

Pismo koje je upućeno premijeru Forti