Centrotrans obavještava korisnike pretplatnih karata za kategorije penzionera, slijepih i slabovidnih lica da mjesečne karte iz septembra 2022. godine mogu zamijeniti do 05.10.2022. godine i da su iste obavezni produžiti za mjesec oktobar do navedenog roka.

Važna informacija za korisnike iz ove kategorije jeste da se izdavanje Centrotrans mjesečnih karata za oktobar vrši prema važećem tarifnom cjenovniku i nakon 05.10.2022. godine da stare mjesečne karte i kuponi neće biti validni.

Penzioneri koji imaju kupone GRAS-a mogu neometano koristiti prevoz Centrotransa do 31.10.2022. godine uz ovjeren penzionerski ček. 

Studenti su u obavezi izvršiti zamjenu/kupovinu svojih mjesečnih karata za mjesec oktobar po važećem cjenovniku uz priloženu potvrdu o statusu redovnog studenta sa visokoškolske ustanove koju pohađaju. Mjesečne karte za studente su dijelom subvencionirane od strane Kantona Sarajevo i pod tim uvjetima se i kupuju.

Đačke mjesečne karte za učenike prvog i drugog razreda srednje škole zbog početka školske godine 2022/23. bit će izdavane/produžavane uz potvrdu iz škole o statusu redovnog učenika do 05.10.2022. godine, nakon čega stare mjesečne karte neće biti validne. Za ovu kategoriju putnika mjesečne karte u potpunosti subvencionirane Kanton Sarajevo.

Učenici trećeg i četvrtog razreda srednje škole mogu izvršiti kupovinu/validaciju mjesečnih karata za oktobar do 05.10.2022. godine uz potvrdu iz škole o statusu redovnog učenika. Kupovina/validacija mjesečnih karata za ovu kategoriju putnika je dijelom subvencionirana od strane Kantona Sarajevo i vrši se po važećem tarifnom cjenovniku.

Putnici iz kategorije nezaposleni kupovinu/validaciju svojih mjesečnih karata vrše do 05.10.2022. godine u skladu sa važećim tarifnim cjenovnikom. Nova informacija za ovu kategoriju je da od 01.09.2022. mjesečne karte za nezaposlene su validne kod oba prevoznika u Kantonu Sarajevo.

Zamjenu, kupovinu i dopunu mjesečnog kupona putnici mogu izvršiti na sljedećim prodajnim mjestima:

Centroprint kiosci (Ilidža, Dobrinja, Nedžarići, Novi Grad, Baščaršija, Ciglane, Vogošća), Autobuska stanica Sarajevo Autobuska stanica Ilijaš. 

Korisnici svih ostalih pretplatnih karata mogu izvršiti dopunu/kupovinu kupona u periodu od 01-05.10.2022. godine, navodi se u saopćenju Centrotransa.