Zornić je naglasio da Sindikat ne prihvata povećanje osnovice za koje se već sada zna da neće ni približno ublažiti povećane troškove uzrokovane povećanjem cijena, koje će i dalje rasti te je dodao da je Vlada KS morala i mogla izdvojiti više sredstava za povećanje osnovice.

Dodao je da su tražili od Vlade KS da osigura i ispoštuje pravo jednakosti, jer je državnim službenicima i  namještenicima neprihvatljiv stav da će Vlada pojedinačno sa svakim sindikatom kroz kolektivne ugovore pokušati poboljšati status radnicima, bilo da se radi o povećavaju koeficijenata ili nekih drugih mogućnosti iz razloga što su koeficijenti državnih službenika i namještenika KS ugrađeni u Zakonu o platama i naknadama u organima vlasti KS.

- Naš Sindikat će već sutra pripremiti inicijative za povećanje koeficijenata, te usklađivanje Pravilnika o ocjenjivanju sa Zakonom o platama gdje će se tražiti i određivanje iznosa za uvećanje plaće po osnovu ocjene za učinak u radu - istakao je. 

Ukoliko se ti zahtjevi ne ispoštuju, tvrde da će pokrenuti mimo Koordinacije sve zakonom dozvoljene sindikalne aktivnosti i mjere, saopćeno je iz Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo.