Rudari Površinskog kopa "Šikulje" održali su jutros protest ispred zgrade Općine Lukavac. Općinskim vlastima dali su tri dana roka da provede rješenje Vlade FBiH, kojim će se omogućiti Površinskom kopu ulazak u posjed eksproprisanog zemljišta bez plaćanja naknade, čime proizvodnja uglja neće stati.

Naime, zbog nemogućnosti ulaska u posjed dvije privatne parcele Površinski kop "Šikulje" morat će obustaviti proizvodnju. Vlada FBiH je 25. oktobra prošle godine donijela riješenje o dozvoli ulaska u posjed tog zemljišta prije isplate naknade i pravosnažnosti rješenja za potpuno eksproprisane nekretnine. Dakle, Rudnicima "Kreka", čiji su "Šikulje" dio, završena je eksproprijacija dvije pomenute parcele, ali nije utvrđena nakdana i taj postupak je na sudu. Međutim, Površinski kop bez ove dvije parcele ne može nastaviti proizvodnju što znači da će 700 njihovih radnika ostati bez posla.

- Naši predstavnici su napustili sastanak u zgradi Općine Lukavac, jer je načelnik doveo te dvije porodice na pregovore. Dali smo rok 72 sata da se postupak okonča. Problem su dvije kuće, a zahtjevi vlasnika su bili nerealni prema "Kreki" i ljudi su, normalno, to dali na sud. Međutim, Vlada FBiH je dala rudniku pravo da uđe u posjed, a po završetku postupka rudnik će platiti koliko sud kaže. Problem je poizvodnja, koja ne smije stati - pojašnjava Zuhdija Tokić, predsjednik Sindikata Rudnika "Kreka".

On dodaje da su općinske službe obavezne da rudnik uvedu u posjet te ističe da je rudnik obezbijedio alternativni smještaj za te dvije porodice sa štalama i pomoćnim objektima, a općinske službe su potvrdile da je sve u skladu sa stanjem na terenu.

- Direktno je upitno 700 radnih mjesta u "Šikuljama", a indirektno 2.500 u "Kreki", jer proizvodnja "Šikulja" je 2.500 tona dnevno, što je veliki udio u ukupnoj proizvodnji, a samim tim i našim plaćama. RMU "Banovići" opskrbljuju Blok 6 u Termoelektrani (TE) Tuzla, a sve ostale "Kreka". Iz "Kreke" dnevno u TE Tuzla ide od 5.500 do 6.000 tona uglja, a od toga je sa "Šikljua" 2.500. Jasno je da ovaj problem može ugroziti kompletan elektroenergetski sistem FBiH - zaključuje Tokić.

Načelnik Lukavca Edin Delić kaže da se u 72 sata ne može provesti nikakav upravni postupak, jer Općina mora poštovati zakonske odredbe, da se rješenje uruči, da se ostavi žalbeni rok...

- U rješenju Vlade FBiH se ne navodi da su ta dva privatna objekta vać u sastavu površinskog kopa, dakle Vlada FBiH nije izašla na teren i provela postupak utvrđivanja činjenica. To su vrlo ozbiljni nedostaci. Ipak, mi smo željeli s rudnikom "Kreka" postići dogovor i krenuli smo na teren sa dokumentom koji smo zajedno dogovorili, ali na terenu se 29. aprila nije pojavila četa za spašavanje rudnika, koja je tu po dogovoru morala biti - pojašnjava načelnik Delić.

On dodaje da je riječ o objektima koji su na klizištima i službenici općine ne mogu doći do njihovih vrata prilikom deložacije te je to bio posao za pripadnike čete za spašavanje.

- Problem se može riješiti ako ima volje. Na jednoj parceli rudnik je izračunao vrijednost 75 hiljada, vlasnici se pozivaju na vještačenje u kojem se traži 110 hiljada. Ako se nađu na pola puta govorimo o 15 hiljada. Druga parcela je problematičnija, jer "Kreka" se poziva na poravo da uđe na parcelu, a ne plati objekat i nude 12.000 maraka. Taj vlasnik se poziva na pravo da kao i drugi, čiji su objekti nelegalni, dobije naknadu i tu je riječ o nekih 100 hiljada KM. Dakle, za oba objekta sporno je oko 120 hiljada. Zar se ne može postići neki dogovor - kaže Delić.

Sindikat za tri dana najavljuje masovne proteste u Lukavcu, uz podršku rudara iz cijele Federecije, ukoliko se problem ne riješi. Mogu li TE Tuzla i Rudnike "Kreka" u velike probleme gurnuti dvije kuće na klizištu?