Neki implantati u tijelu mogu biti prepreka za pregled magnetnom rezonancom (MR). I dok stent, bajpas i srčane valvule ne predstavljaju problem, metalni implantati, koji sadrže određen postotak čelika, te osobe koje imaju ugrađene pacemaker i inzulinsku pumpu, ne mogu se podvrgnuti proceduri magnetne rezonance.

Prema riječima, doc. dr. sci. Svjetlane Mujagić, specijaliste radiodijagnostike na Klinici za radiologiju i nuklearnu medicinu UKC Tuzla, metalni implantati, koji sadrže određen postotak čelika, feromagnetika i materijala koji reaguju na promjenljiva magnetna polja, predstavljaju kontraindikaciju za pregled i takvim pacijentima se preporučuje druga radiološka pretraga, kao što je kompjuterska tomografija (CT) ili ultrazvuk.

- Prisustvo drugih metala u tijelu ili legura, koji sadrže metale, i koji ne reaguju na magnetno polje, mogu dovesti do pojave metaličnih artefakata na snimcima, odnosno "zamućenja" slike, što radiologu otežava interpretaciju nalaza, ali sami po sebi, nisu kontraindikacija za snimanje - kaže Mujić na početku razgovora. 

Ako osoba ima ugrađen implantat u jednom dijelu tijela, je li to prepreka da se izdvrši snimanje drugog dijela tijela?

- Pacijenti sa implantatima koji nisu kompatibilni za procedure snimanja magnetnom rezonancom, ne smiju se podvrgavati snimanju nijednog dijela tijela. Ako je implantat građen od titanija ili njemu sličnih metala, on ne predstavlja prepreku za snimanje drugog dijela tijela, jer je udaljen od njega i neće dovesti do pojave "zamućenja" slike.

U kojim slučajevima pacijent sa vještačkim kukom ili koljenom može obaviti pregled?

- U svim onim slučajevima kada su endoproteze, kao što su vještački kuk ili koljeno, građeni od titanija, pregled se može obaviti. Iako je u posljednje vrijeme većina proteza građena od titanija, svaki pacijent treba imati pisanu potvrdu od strane operatora o materijalu koji je ugrađen kako bi se moglo provjeriiti da li je on kompatibilan za procedure magnetne rezonance ili ne. Bez informacije o vrsti metala, pacijenta ne smijemo uvesti u magnetno polje. Danas za svaki metalni materijal, koji se ugrađuje u tijelo, postoji atest od strane proizvođača u kome piše da li je on kompatibilan za procedure magnetne rezonance, a na aparatima postoji oznaka kojom jačinom (1T, 1,5T ili 3T) se snimanje može učiniti.

Može li metalni implantat uzrokovati opasnost za pacijenta prilikom snimanja magnetnom rezonancom?

- Noviji implantati obično ne predstavljaju opasnost za osobu prilikom snimanja. Ipak, u određenim slučajevima može doći do zagrijavanja metala tokom snimanja, oštećenja okolnog tkiva i pojave opekotina. Zbog toga se stanje pacijenta, tokom skeniranja, prati, a osobi se, prije početka pretrage, sugeriše da obavijesti inžinjera ukoliko osjeti toplotu u određenom dijelu tijela.

Kako se otkriva da li pacijent ima ostatke metala u sebi prije nego što se pristupi snimanju?

- Pacijenti u svom tijelu, pored ugrađenih metala, mogu imati metalna strana tijela u sklopu ranije povrede ili ranjavanja. Prije početka pretrage pacijent popunjava upitnik u kome se izjašnjava o postojanju metala u tijelu. Prije ulaska u MRI uređaj, ponovo usmeno biva pitan o postojanju metalnih stranih tijela. Ukoliko je pacijent imao povredu ili bio ranjavan, a nije siguran da li ima metala u tijelu, onda se vrši rentgensko snimanje povređivanog dijela tijela. Na rentgenskom snimku sjene intenziteta metala odlično se vide, a ukoliko one postoje, odustaje se od snimanja. U određenim slučajevima, ako je metalno tijelo blizu površine kože, odnosno lako dostupno, može se operativno odstraniti, a nakon toga uraditi MR pregled. Naročito su opasna metalna strana tijela u oku i u blizini krvnih sudova.

Puno je onih koji imaju ugrađenu inzulinsku pumpu. Mogu li takve osobe na snimanje?

- Pacijenti koji imaju ugrađene inzulinske pumpe, pumpe koje oslobađuju hormone ili određene lijekove, ne mogu se podvrgnuti ovoj vrsti pregleda. Magnetno polje može uništiti motorni dio pumpe koja, ako je riječ o inzulinskoj pumpi, reguliše otpuštanje inzulina. Oštećenje pumpe dovodi do poremećaja otpuštanja inzulina, obično u smislu pojačanog oslobođanja, a to pacijenta može dovesti do teške hipoglikemije, a potom i šoka.

S obzirom da je sve više žena koje ugrađuju implantate u grudi, da li su oni smetnja za snimanje magnetnom rezonancom?

- Ne, implantati u grudima nisu kontraindikacija za pregled magnetnom rezonancom.

Mogu li metalne plombe biti prepreka za pregled?

- Ni metalne plombe nisu prepreka za pregled. Istina, neki dentalni materijali stvaraju zamućenje slike snimanog dijela tijela koji se nalazi blizu tog materijala. Takvi materijali, ugrađeni u gornjoj vilici, stvaraju zamućenje na MR snimcima orbita, paranazalnih sinusa i mozga, a to ne samo da otežava analizu snimaka, nego ponekad može imitirati i lažni patološki nalaz. Mobilne zubne proteze, prije pretrage, moraju se izvaditi.

Može li osoba koja ima ugrađen pacemaker na ovu vrstu pregleda?

- Pacijentima sa ugrađenim pacemakerom ne smije se raditi magnetna rezonanaca, jer magnetno polje utječe na rad pacemakera, što može dovesti do srčanog zastoja. Istina, danas se proizvode i pacemakeri koji se, tokom snimanja, mogu postaviti na minimalni režim rada ili se zaustaviti, ali uz prisustvo kardiologa i dostupnost defibrilatora. S obzirom na veliki rizik, osobama sa pacemakerom pregled magnetnom rezonancom treba uraditi samo ako je zaista neophodno, a svi drugi dijagnostički modaliteti su iskorišteni.

Jesu li stent i bajpas smetnja da osoba ode na magnentnu rezonancu?

- Ne, stent i bajpas nisu kontraindikacija za snimanje magnetnom rezonancom. Stent je mala struktura, pa čak i prilikom MR snimanja srca, može stvarati tek manja zamućenja slike. Kada je u pitanju bajpas, ako je davno ugrađen, treba provjeriti od čega su napravljene metalne omče kojima se, nakon operacije fiksira grudna kost, jer one mogu biti od materijala koji nisu kompatibilni za MR proceduru. I metalne omče, koje su građene od materijala kompatibilnih sa MR procedurom, mogu dovesti do blažeg zagrijavanja tijela, te pojedini proizvođači ne preporučuju MR snimanje prva tri mjeseca nakon operacije, dok je tkivo uz kopče još osjetljivo, vunerabilno.

Kako oni koji imaju ugrađene srčane valvule mogu na pregled magnetnom rezonancom?

- Pacijenti sa ugrađenim biološkim valvulama mogu uraditi MR snimanje. Kada su u pitanju vještačke valvule, potrebno je pročitati atest proizvođača i strogo pratiti data uputstva.