Radi se o sanaciji 220 metara saobraćajnice koja se proteže od kraja kraka ulice Splitska do spoja sa ulicom Radnička.

Osim radova na saobraćajnici planirana je i sanacija trotoara sa obje strane. Procijenjena vrijednost radova je oko 100.000 KM, izvođač radova je firma Bosman d.o.o. Sarajevo, a investitor je Općina Novo Sarajevo.

Nadzor vrši firma Smajić Inženjering d.o.o. Goražde.

Prije početka izvođenja radova na spomenutoj dionici nadležna služba Općine Novo Sarajevo obavijestila je vlasnike komunalnih instalacija da, ukoliko imaju potrebe da vrše radove na svojim instalacijama, to planiraju u periodu nakon što glavni izvođač radova ukloni asfaltne slojeve, kako bi se izbjeglo eventualno naknadno prokopavanje i oštećenje tek asfaltirane saobraćajnice.

Budući da će ulica biti zatvorena za saobraćaj, mole se građani i svu učesnici u saobraćaju da koriste alternativne putne pravce za saobraćaj, kao i susjedni parking prostor za parkiranje.