Tekst nacrta zakona uvršten je u Prijedlog dnevnog reda sjednice Zastupničkog doma Parlamenta koja će biti održana 27. oktobra.

- Zadovoljstvo mi je što ćemo uskoro ovaj zakon razmatrati u Zastupničkom domu. Važan je jer oblast kinematografije i audiovizualnog stvaralaštva nije sistemski uređena. Na državnom nivou ne postoje propisi iz ove oblasti. U Federaciji ova oblast djelimično je uređena prijeratnim Zakonom o filmskoj djelatnosti iz 1990. godine, koji je preuzet, dok od deset kantona jedino Kanton Sarajevo ima Zakon o filmskoj djelatnosti iz 2001. godine. Republika Srpska je oblast kinematografije uredila zakonom iz 2009. godine – izjavio je za Fenu Rošić.

Imajući u vidu značaj kinematografije i audiovizuelnog stvaralaštva za privredni i kulturni aspekt, smatra da se nedvojbeno opravdava donošenje ovog zakona.

- Osnovna svrha ovog nacrta je da se u Federaciji stvori i osigura pravilno funkcioniranje tržišta audiovizuelnih usluga kroz istovremenu promociju kulture i kulturnih raznolikosti BiH, uz zaštitu i očuvanje kulturne baštine i jezika u službenoj upotrebi u Federaciji, a potom da potakne kreiranje novih radnih mjesta i novih tržišnih vrijednosti – rekao je Rošić.

Zakonom je predvidio da se uvede institut koregulacije i samoregulacije u oblasti audiovizuelnog stvaralaštva ne dovodeći pri tome u pitanje uspostavljene sisteme regulacije i samoregulacije (npr. RAK, Vijeće za štampu i sl.).

Kaže da su posebno značajne i odredbe kojima se uspostavlja centralno tijelo na nivou Federacije, koje bi se zvalo Federalni audiovizuelni centar.

- Također, predviđeno je da uspostavom Federalnog audiovizuelnog centra prestaju sa radom Fondacija za kinematografiju FBiH i Filmski centar Sarajevo, čija će prava, obaveze, imovinu, radnike i propise preuzeti Centar – istakao je Rošić.

Predloženi zakon uređuje dodjelu finansijskih sredstava za podršku kinematografiji i audiovizuelnom stvaralaštvu putem javnog konkursa uz praćenje zakonitosti i namjenskog korištenja dodijeljenih sredstava.

- Zbog svega navedenog nadam se da će zastupnici na narednoj sjednici podržati ovo zakonsko rješenje i time uticati da u Federaciji pravilno funkcioniše tržište audiovizuelnih usluga. Njegovo donošenje je značajno s aspekta niza međunarodnih konvencija koje je BiH potpisala i ratificirala, kao što su: Evropska konvencija o filmskoj koprodukciji, Evropska konvencija o prekograničnoj televiziji i Evropska konvencija o zaštiti audiovizuelne baštine, kao i članstvo BiH, odnosno Federacije, u Fondaciji Eurimages Vijeća Evrope – poručio je u izjavi za Fenu zastupnik Husein Rošić.