Ministarstvo sigurnosti BiH zahtijevalo je od nadležnih institucija Kantona Sarajevo da daju pismenu garanciju o spremnosti na prihvat povratnika državljana BiH iz Štokholma, kao i od Federalnog stožera Civilne zaštite pismenu garanciju da će svi državljani BiH iz navedenog leta biti smješteni u karantin studentskog doma Bjelave.

-Nakon konsultacija u Vijeću ministara BiH, kao i pravne analize cijele situacije, donijet će se Odluka o postupanju, o kojoj će javnost biti pravovremeno obaviještena - saopćila je Granična policija BiH iz koje napominju kako je riječ o humanitarnom letu.