Kako navode u saopćenju, za potrebe Centralne Banke BIH, uvažavajući interese ove važne institucije, potrebno je naći najkvalitetnije alternativno rješenje.

- Imidž modernih, urbanih i ekološki čistih gradova danas se mjeri količinom zelenih površina u njihovom centru što se direktno odražava na kvalitet života i zdravlje građana. Prostor užeg centra Sarajeva je ograničen slobodnim prostorom i prioritet svake vlasti, općinske ili kantonalne, mora biti okrenut povećanju kvalitete života kroz uvećanje zelenih površina i formiranje novih parkova a ne građevinskih objekata - navode iz SDA KS.

Osim Hastahane, dodaje se u saopćenju, na području centra grada - na Marijin Dvoru i uz pojas rijeke Miljacke, ne smije doći do gradnje tornjeva koji su rezultat želje za profitom, a nauštrb zelenih površina i čistog vazduha.

- SDA se predano zalaže za razvoj Sarajava, ali pod kontrolom struke i u interesu zdravlja stanovnika. Pozivamo građane Sarajeva da s punom pažnjom prate sve korake aktuelne vlasti, posebno one od kojih direktno zavisi naša i budućnost naše djece - zaključuje se u saopćenju KO SDA Sarajevo.