U Kantonu Sarajevo djeluju dva sindikata, Sindikat doktora medicine i stomatologije KS, koji ima potpisan kolektivni ugovor sa Vladom KS, i Sindikat radnika u zdravstvu KS, koji nema potpisan kolektivni ugovor.

Zbog nepostizanja dogovora između pregovaračkih timova, nije potpisan granski kolektivni ugovor između Sindikata radnika u zdravstvu KS i Vlade KS, pa su članovi ovog sindikata započeli generalni štrajk 2. septembra 2019. godine, koji su prekinuli zbog proglašenja pandemije koronavirusa.

Ministar Vranić očekuje dogovor i brz rasplet dugogodišnjih problema zdravstvenih radnika, a šta očekuje predsjednik Sindikata Edo Selimić.

- Sindikat je učinio sve da se dođe do potpisivanja kolektivnog ugovora. Od 2017. godine ovo je peta Vlada koje su postupile nezekonito, a predvodili su ih premijeri Elmedin Konaković, Adem Zolj, pa dva puta Edin Forto, i za to postoje presude i to su činjenice i o tome nemamo šta više da pričamo. I sada opet treba da o nečemu pregovaramo. Nemamo potrebe za pregovorima koji su trajali godinama jer je Sindikat odustao od svih svojih zahtjeva i ostao je samo zahtjev za usklađivanjem koeficijenata svih zaposlenih u zdravstvu KS, kakvi su bili od 2007. godine – kaže Selimić.

Kako je pojasnio Sindikat traži da spremačice, vozači, medicinari sa srednjom i višom školom, diplomirani medicinari imaju pošteno određene koeficijente za isplatu plaća.

- Sindikat radnika u zdravstvu KS za početak traži od ministra Vranića da se uveća satnica i da se na taj način popravi socijalni status zdravstvenih radnika. To bi trajalo šest mjeseci, a onda bi se napravili platni razredi. To je ono što imaju sve države u našem okruženju, jedino nemamo u BiH. Ovo nije regulisano ni u jednom entitetu ni Brčko distriktu – kaže Selimić.

Predsjednik Sindikata tvrdi da ima novca da se napravi poštena podjela po platnim razredima.

- Novca u Zavodu za zdravstvo Kantona Sarajevo uvijek ima. Svjedoci smo da je Zavod "zlatna koka" za koga se otimaju sve političke stranke. Dakle, presude i činjenice su na stolu i nema više prostora za improvizaciju i odugovlačenje jer je trenutak vrlo težak, a heroji u bijelom, plavom ili ljubičastom mantilu gdje god radili u zdravstvu pokazali su kako "ginu". Medicinski radnici, Covid-heroji, konačno moraju dobiti svoj granski Kolektivni ugovor – ističe Selimić.