Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik kazao je u uvodnom obraćanju pred zastupnicima NSRS-a, na današnjoj posebnoj sjednici, da današnja rasprava ima za cilj da se napravi poseban dokument koji bi se zvao Stragetija spoljnopolitičkog položaja i uticaja na RS ili slično tome.

Podvukao je da stoji na raspolaganju i drugim stranim ambasadorima da zatraže posebnu sjednicu NSRS-a, te da bi bio spreman da im udovolji.

- To ne znači da je ovu sjednicu tražio ruski ambasador, tražio sam je ja – kazao je Dodik.

Ocijenio je kako ne postoji "spoljna politika BiH".

- Došao sam da pitam ovaj parlament mnoga konkretna pitanja. Želja mi je da afirmišem ovaj parlament kao mjesto odlučivanja o spoljnoj politici. Ova NSRS je konačni donosilac odluke – kazao je Dodik.

Dodik se ponovo osvrnuo na prenesene nadležnosti, odluke Ustavnog suda BiH u kojima sjede stranci, potrebi vraćanja nadležnosti koje su ustavom predviđene za RS...

Naveo je kako RS nije značajan geopolitički faktor, ali jeste značajna za odlučivanje unutar BiH.

- Mi ne smijemo izgubiti tu ulogu, ona mora ojačati i još više se afirmisati – kazao je.

Rekao je da se nijedna organ u BiH "nije bavio pitanjem sankcija Rusiji, ali da je bilo pojedinaca koji su se bavili time i to predstavljali kao definitivnu odluku BiH".

-Ja sam protiv sankcija. U jednom od zaključaka sa ove sjednice treba biti pitanje - da li ste za to da se Rusiji uvedu sankvije i da se pridružimo Evropskoj uniji uuvođenju  sankcija. Uvjeren sam da će većina vas glasati protiv sankcija Rusiji – kazao je Dodik.

Predložio je da NSRS potvrdi da RS ostaje na poziciji neutralnosti, da nisu uveli sankcije Rusiji i da se ne protivi "kolektivnom Zapadu" i da je to njihova politika, a da RS treba da ostane izvan takvih procesa i dešavanja.

Posebno je kritikovao ulogu Velike Britanije, kako na globalnom niovu, tako i britansku ambasadu u BiH.

- Britanska uloga je pokvarena, ne želimo snositi posljedice loše politike Britanije. Žao mi je Evrope koja će trpiti zbog takve politike Britanije  - rekao je Dodik.

Rekao je i da svim rukovodi Britanija, da je bila negativna prema RS, i da imaju štetu od svakog njihovog angažmana.

Tvrdi i da je britanska ambasada u BiH "prepotentna".

Poručio je i kako je trenutak globalne krize na svome historijskom maksimumu, i da se uticaji svjetskih previranja direktno prelivaju na sve moguće procese svih svjetskih država.

-Mi smo mala država, mali narod, koji je nažalost iskusio negativna iskustva koja dominiraju svjetskim okvirima, i zato sam kao odgovoran političar tražio zasjedanje NSRS, kako bismo mi danas sagledali naše mjesto u BiH, regionalnim i svjetskim okvirima – rekao je Dodik.

Poručio je da će se RS držati neutralnosti u ukrajinsko-ruskom oružanom sukobu.

- Zalažemo se i zalagat ćemo se da se isti takav princip striktno primjenjuje i na nivou BiH. U provođenju dosljedno neutralnog stava, koristićemo sve institucionalne kapacitete kojima raspolažemo – kazao je Dodik.

Tvrdi i da se spoljno-politička pitanja pokušavaju riješiti jednostranim neustavnim djelovanjem "pojedinih muslimanskih ambasadora koji su pod kontrolom političkog Sarajeva", kao i nekih međunarodnih predstavnika.

-Praksa jednostranog nastupanja mimo odluka Predsjedništva BiH nesumnjivo dovodi do kraha institucija i pogubna je za sveukupne odnose u BiH – rekao je.

Dodao je da bošnjački političari zanemaruju pomenutu odredbu i da imaju manipulativni pristup, zbog čega je, kako je istakao Dodik, podnio krivične prijave.

Između ostalog, izdvojio je prijave protiv ministrice Bisere Turković, protiv Svena Alkalaja, ambasadora BiH u Ujedinjenim nacijama, Emine Merdan, šef misije BiH pri Evropskoj uniji i Ivana Orlića, ambasadora BiH u Vijeću Evrope...

Dodik je naglasio dobar odnos s Hrvatskom kada je u pitanju RS. 

- Uspjeli smo da zbog svoje politike nemamo neprijateljski stav Hrvatske prema politici RS-a. Postavlja se pitanje da nismo vodili takvu politiku kako bismo se nosili s rigidnim stavovm Hrvatske u EU. Da nismo uspjeli da postignemo dogovor ili prećutni dogovor o tome kako se trebaju razvijati stvari u BiH i da nismo na istom konceptu u pogledu sastava BiH, a ona je sastavljena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda. To misli i država Hrvatska i mi smo tu zajedno s njima - kazao je Dodik.