U popodnevnim satima, isti dan Silajdžić obnavlja javnu i telefonsku kampanju za ukidanjem embarga na oružje Armiji RBiH, i razgovara sa više američkih kongresmena telefonom. Silajdžić podstiče vodeće senatore da traže ponovno uspostavljanje "zaštićene zone UN" u Srebrenici i ukidanje embarga na oružje za BiH.