Evidentno je, kako navode iz Sindikata, da je socijalni dijalog u do sada nezabilježenom stanju te da se od aktera socijalnog dijaloga iz Vlade Federacije BiH, JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i određenog dijela menadžmenta rudnika uglja u sastavu koncerna po svaku cijenu želi neutralisati otpor radnika i rudarskih sindikata koji se pruža jednostranom donošenju odluka od poslodavca u rudnicima uglja u sastavu Koncerna.

- JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo iskazuje namjeru da jednostranom odlukom od 01. decembra 2021. godine u nekim rudnicima uglja u sastavu Koncerna stavi u primjenu novi Pravilnik o radu i Pravilnik o radnom učinku koji će u ozbiljnoj mjeri ugroziti dostignuti nivo materijalnih prava radnika u rudnicima uglja u sastavu Koncerna.

U slučaju da Elektroprivreda BiH realizuje tu namjeru Upravni odbor je na osnovu saglasnosti sindikalnih odbora članica Sindikata i podrške ogromne većine radnika iz rudnika uglja u sastavu Koncerna jednoglasno usvojio Odluku o održavanju protestnog skupa članova Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH - saopćili su.

Protestni skup bi se u takvoj situaciji održao 21. decembra 2021. godine pred sjedištem Vlade Federacije BiH u Sarajevu te bi se predstavili sljedeći zahtjevi:

- Stavljanje van snage jednostrane odluke poslodavca u rudnicima uglja u sastavu Koncerna o primjeni novog Pravilnika o radu i Pravilnika o radnom učinku,

- Poštivanje odredbi Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji BiH,

- Potpuna realizacija Sporazuma koji je potpisan od Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH i JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 19. maja 2021. godine,

- Smjena Admira Andelije, generalnog direktora JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo,

- Smjena direktora rudnika uglja u sastavu Koncerna koji su jednostranom odlukom poslodavca po nalogu iz JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo stavili u primjenu novi Pravilnik o radu i Pravilnik o radnom učinku.