Skočibušić je obavljao funkciju vršioca dužnosti direktora Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH od 1. juna 2021. godine.

Nakon što je imenovan na mjesto direktora, Skočibušić se zahvalio na ukazanom povjerenju istaknuvši kako će se u budućnosti zalagati za jačanje kako Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, tako i cjelokupnog javnog zdravstva, koje se pokazalo kao jedan od glavnih aktera i nosilaca ove najveće krize koja je pogodila cijeli svijet.

Skočibušić je na sjednici Upravnog vijeća prezentirao Plan rada i razvoja Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH za period 2021.-2025. godine. 

Siniša Skočibušić, dr. med. rođen je 1981. godine u Mostaru. Osnovnu školu, gimnaziju i Medicinski fakultet završio je također u Mostaru, gdje je i magistrirao na poslijediplomskom studiju Medicinska skrb i javno zdravstvo. Specijalizirao je iz oblasti infektologije, subspecijalizirao intenzivnu medicinu, a postdiplomski doktorski studij iz oblasti Biomedicine završava na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Viši je asistent na Katedri za infektologiju Medicinskog fakulteta u Mostaru, saopćeno je iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH.