Razlog za neglasanje opozicije je to što je dio zastupnika bio van sale kada je predsjednik Skupštine TK Slađan Ilić upitao ima li prijavljenih za raspravu. Niko se nije prijavio i onda je rasprava okončana. Ilić nije naknadno dao priliku za raspravu, što je iritiralo opoziciju i oni su prvo odbili glasati, pa su nakon što je zatraženo pojedinačno izjašnjavanje napustili sjednicu.

Ministra finansija Vedran Lakić iznio je detalje Prijedloga budžeta u kojem prihodi i rashodi iznose 490,7 miliona KM.

- Prihodi iznose 490,7 miliona KM i veći su 9,5 posto od zadnjeg rebalansa budžeta, a 13 posto u odnosu na početni budžet iz 2021. godine. Najveća stavka u budžetu iznosi 302,7 miliona KM, a to su plaće i naknade korisnika budžeta, na šta ide 61,69 posto budžeta. Na toj poziciji imamo povećanje od 11,69 miliona KM - rekao je ministar Lakić.

Vlada TK nedavno je postigla dogovor sa sindikatima zaposlenih u oblasti obrazovanja čime će izdaci za ovu oblast biti povećani za više od 10 posto.

- Za oblast obrazovanja u budžetu je izdvojeno 213,2 miliona KM, a povećanje na ovoj stavci iznosi 20,2 miliona KM u odnosu na početak 2021. godine - naveo je Lakić.