Usvojena je odluka kojom se daje saglasnost na Nacrt Sporazuma, a koji se zaključuje između Univerziteta u Sarajevu, Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu i Javne ustanove Studentski centar Sarajevo o ustupanju na dugoročno korištenje objekata Paviljon VIII i Paviljon IX u okviru Javne ustanove Studentski centar Sarajevo.

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu postoji 47 godina i nema riješeno pitanje smještaja, a prethodnih deset godina ovaj je fakultet iz vlastitih sredstava za najam prostora izdvojio 2.423.202,02 KM.

- Trenutno su studentska služba, biblioteka i Kabinet za praktične vještine smješteni u dijelu prostora Zavoda za saobraćaj, dok studenti Fakulteta nastavni proces pohađaju na osam različitih fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Dio arhiva Fakulteta je pohranjen u privatnoj firmi kojoj Fakultet plaća najam u iznosu od 351 KM mjesečno i to iz vlastitih sredstava, dok je oprema za praktični dio nastave smještena u Institutu za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju - pojasnio je ministar za obrazovanje,nauku i mlade KS Anis Krivić.

Paviljon VIII i Paviljon IX koji se nalaze u studentskom naselju Bjelave, a koji su predmet Sporazuma, ne koriste se za smještaj i ishranu studenata-korisnika usluga JU Studentski centar Sarajevo.

Sredstva za adaptaciju objekata u ukupnom iznosu od 2.000.000 KM, a koja su obuhvaćena ovim sporazumom, predstavljaju razgraničena sredstva Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu iz 2018. godine i raspoloživa su u Budžetu Kantona Sarajevo za 2020. godinu, te neće proizvesti dodatno opterećenje ni za Budžet Kantona Sarajevo niti za Budžet Univerziteta u Sarajevu.

Preostalih 26 tačaka koje su trebale biti razmatrane na ovoj sjednici povučene su sa dnevnog reda, saopćeno je iz Press službe Vlade KS.