Epicentar je bio 48 kilometara od Mostara, te se dogodio oko 21 sat.