Naknadu u visini od 100 KM po nezaposlenoj osobi Služba će danas početi isplaćivati.

Na račun službe, u ovu svrhu, Ministarstvo je uplatilo 4.340.500,00 KM, za ukupno 43.405 osoba sa područja Tuzlanskog kantona.

Prema navedenoj uredbi, pravo na jednokratnu novčanu naknadu imaju nezaposlene osobe koje su bile prijavljene na evidenciju Službe za zapošljavanje TK na dan 31. august 2022. godine, a koje nisu obuhvaćene Uredbom po drugom osnovu (npr. ukoliko nisu ostvarili jednokratnu novčanu pomoć kao korisnici prava boračko-invalidske zaštite, lica sa invaliditetom i civilne žrtve rata).

Krajnji rok za isplatu pomoći je 20. decembar 2022. godine.