- Vijeće za nacionalnu sigurnost ovlastilo je predsjednika Vučića da kada bude smatrao za potrebno obavijesti širu javnost o kojim državama je riječ - dodao je Selaković.

Ovim gestom, kako navodi Selaković, Srbija želi da da šansu državama članica Vijeća Evrope da u junu ne pokrenu postupak prijema Kosova u ovu organizaciju.

- Time želimo da pokažemo našu spremnost da razgovaramo i da do rješenja dolazimo kroz dijalog, a nikako unilateralno - rekao je Selaković.

Selaković dodaje kako je Srbija izložena "strahovitim pritiscima, da prihvatimo narušavanje teritorijalnog integriteta naše države".

Također, on tvrdi da su srbijanske obavještajne službe došle do saznanja da najmanje dvije velike države rade na pružanju ozbiljne logističke podrške Prištini.