U rudnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine u naredna dva mjeseca trebalo bi da se po nalogu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine analizira stanje s uposlenicima koji su invalidi druge kategorije. Analiza, između ostalog, treba da obuhvati uzrok i godinu radnog staža u kojoj je invalidnost nastala, stručnu spremu, radno mjesto nastanka invalidnosti, novo radno mjesto... Sinan Husić, predsjednik Sindikata radnika rudnika u FBiH, kaže kako je ova vrsta analize prijeko potrebna.

- Oko 25 posto zaposlenih u rudnicima su invalidi rada. Imamo puno invalida rada druge kategorije, koji su to postali usljed povreda na radu. Zatim, ratnih vojnih invalida i ljudi koji su zbog bolesti dobili status invalida rada. Ako napravimo analitiku, možemo vidjeti da je danas oko 65 do 70 posto tih ljudi raspoređeno na radna mjesta gdje nama trebaju izvršioci određenog radnog zadatka, već ranije urađenom preraspodjelom rada. Ali još imamo u značajnom broju radnike, koji su bili borci, a koji bi vrlo rado prihvatili ratni staž, pravednije obračunat, na čemu se i radi kod izmjena i dopuna Zakona o PIO-u,  i penzionisali se, ali da ne čekaju 62 godine, već ranije da idu u penziju, a da im se zbog toga ne umanjuju penzije - govori nam Husić. 

Dodaje da bi njihovim odlaskom u penziju mogli početi rješavati pitanje viška radnika u rudnicima, a da niko ne bude oštećen. 

- Imate ljude čija vam ljekarska uvjerenja, težina povreda, odnosno, bolest, ne ostavljaju neku mogućnost angažiranja na određenim zadacima. Ali sigurno je da i te ljude ne možemo pustiti na ulicu, nakon 36 godina rada u rudnicima. Zbog svega bi bilo dobro da mogu sa manje od 62 godine uz uračunat ratni staž otići u penziju jer svjedoci smo da se životni vijek stanovništva smanjuje, a šta reći za ljude koji su cijeli život radili na izuzetno teškim poslovima, a pri tome bili borci, hoće li doživjeti 62 godine? - ispričao nam je Husić.