- Očito se radi o još jednom ustupku, odnosno izdaji na koju je spremna "Trojka", jer prema tumačenju njihovog koalicionog partnera Čovića, Hrvat je samo onaj koga predloži HDZ, i ako u sastavu CIK-a ima neki Hrvat koji nije kadar HDZ-a, njega odmah treba smijeniti. Pogubni je to princip koji ako se primjenjuje pokazuje svim građanima BiH koji se izjašnjavaju kao Srbi ili Hrvati, a nisu pripadnici separatističkih politika, da u ovoj zemlji nemaju nikakva prava. Takvu poruku šalju im stranke "Trojke" sa svojim partnerima SNSD-om i HDZ-om - navode iz SBiH.

Izmjenama Izbornog zakona, kako ističu, dolazi do radikalnog zaokreta koji se odnosi na osiguranje profesionalizma u radu Centralne izborne komisije BiH, jednog od najznačajnih državnih tijela za osiguranje fer i demokratskih izbora, a time i izgradnju demokratskih institucija.

- Potpuno se politizira izbor članova Centralne izborne komisije BiH, jer se u postupak njihovog imenovanja uključuje i Dom naroda (do sada je izbor vršio samo Zastupnički dom), a iz Komisije za izbor i imenovanja isključuju se članovi koje je do sada imenovao predsjednik CiK-a i članovi Komisije koje po postojećim rješenjima imenuje predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća - saopćili su iz SBiH.

Znači, ocjenjuju, uvodi se potpuna politizacija ovog najznačnijeg tijela za izborni proces i demokratske institucije.

- Osim toga omogućava se smjena člana CIK-a i prije isteka mandata, a ne navode se nikakvi razlozi zbog kojih bi se razrješenje dogodilo. Ostavljeno je na volju političkim strankama da ocjenjuju i procjenjuju koliko su pojedini članovi Centralne izborne komisije BiH radili, odnosno koliko nisi radili u korist političkih stranaka koje su učestvovale na izborima i koje su formirale koalicije, odnosno vlade - zaključuju iz SBiH uz ocjenu da su najavljene izmjene Izbornog zakona nastavak uvođenja podjela i slabljenja državnih institucija.