Četristo i pedeset devet mladih osoba s područja Kantona Sarajevo dobilo je danas odluke kojima Vlada KS subvencionira rješavanje njihovog stambenog pitanja sa po 10.000 KM.

Na osnovu Odluke o subvencioniranju rješavanja stambenog pitanja,  za mlade koji su ispunili sve uvjete, Vlada je osigurala  4,6 miliona KM za te svrhe u ovoj godini. U skladu s procedurama, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS prethodno je provelo proceduru Javnog poziva za podnošenje prijava i utvrđivanje rang liste za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih starosne dobi do navršenih 35 godina.

Uz starosnu dob i uslov da se aplikant prijavi na javni poziv je da živi najmanje tri godine na području Kantona Sarajevo, kriteriji za određivanje broja bodova i utvrđivanje reda prvenstva za dodjelu subvencije bili su stepen: stepen stručne spreme, broj članova domaćinstva, priznati naučni, kulturni, sportski i profesionalni uspjeh, članovi porodice šehida, poginulog ili nestalog borca, stepen invalidnosti, kupoprodajna cijena stana ili kuće iz ugovora, te zajedničko apliciranje bračnih ili vanbračnih partnera.

- Namjera mi je bila da realiziramo ova sredstva i vi ćete do kraja ovog mjeseca na svojim računima imati raspoloživo 10.000 KM. I to je iskreno, jedan od projekata na koje sam ponosan. S ovakvim i sličnim projektima nastavit ćemo i u budućnostim, a želim vam da kvalitetno potrošite ovaj novac - poručio je ministar Filipović.

Vlada KS je riješila da stimuliše mlade, odnosno finansijski ih pomogne sa po 10.000 KM. To je jedan veliki projekt, koji provodi Vlada KS u cilju zadržavanja stanovnika u Sarajevu i Bosni i Hercegovini.

Kako je navedeno, ovo je treća godina realizacije ovog projekta, te Vlada KS planira osigurati što veći iznos sredstava kako bi i što veći broj mladih dobio ovu vrstu subvencije.

Istakao je kako smatra da projekt treba biti nastavljen i naredne godine, jer mladima treba ova vrsta pomoći, saopćeno je iz Vlade KS.