Nedjelja, 25.02.2024.
FOTO: Armin Durgut/Pixsell

Sud smatra da je Cikotić djelovao s umišljajem: "Osoba njegovog obrazovanja ne bi bez provjere potpisivala akte"

Sud Bosne i Hercegovine danas je izrekao prvostepenu presudu kojom je bivšeg ministra odbrane Bosne i Hercegovine Selmu Cikotića proglasio krivim za produženo krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlaštenja i osudio ga na tri godine zatvora. 

VEZANI TEKST - Selmo Cikotić osuđen na tri godine zatvora

Presudu je izrekao sudija Mirsad Strika, koji je predsjedavao Sudskim vijećem, koje su osim njega činili još i sudije Branko Perić i Miroslav Janjić. 

Kako je u obrazloženju presude naveo sudija Strika, Sud je našao dokazanim tezu Tužilaštva da je Cikotić, djelujući svjesno i sa umišljajem, zloupotrijebio svoj službeni položaj prilikom izvoza i prodaje viška zastarjelog oružja, municije i vojne opreme i pogodovao kupcu, firmi Scout iz Zagreba, a na štetu budžeta Bosne i Hercegovine.

To je, prema obrazloženju presude, počinio na način da je pripremio potrebne akte i sačinio anekse ranijih ugovora prema kojima je preduzeću Scout d.o.o. Zagreb, umjesto zastarjelog naoružanja i municije, koje je i bilo predviđeno za otpis i prodaju kako bi se smanjili troškovi čuvanja i održavanja, izmjenama ugovora izvozio oružje i municiju većeg kvaliteta i potražnje na tržištu, a po istoj cijeni koja je bila predviđena ranijim ugovorima.

To je učinio na način da su u izmijenjenim ugovorima mijenjane količine pojedinih vrsta naoružanja i municije i to, kako je naveo sudija, uvijek na način koji je išao u korist kupca, odnosno na način da su povećavane količine modernijih tipova oružja i municije, a smanjivana količina zastarjele opreme, što je rezultiralo time da je ta zastarjela oprema ostajala Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine, koja je onda morala biti uništavana sredstvima Bosne i Hercegovine. 

Radi se o opremi i naoružanju koja je u vrijeme zaključivanja ugovora (2003. i 2004. godina) bila u nadležnosti entitetskih ministarstava, koja su i zaključila ugovore o prodaji zastarjelog naoružanja firmi Scout. 

Realizacija tih ugovora kasnije je prešla u nadležnost Ministarstva odbrane BiH. 

U osnovnim ugovorima postojale su zaštitne klauzule prema kojima je kupac robu mogao reklamirati samo u odnosu na količinu, ali je nije mogao reklamirati po kvalitetu, da je mora kupiti u zatečenom stanju i snositi eventualne troškove njenog remonta. 

- Nakon provedenog dokaznog postupka, Sud smatra da je Tužilaštvo dokazalo navode iz optužnice i Sud je našao dokazanim da je optuženi svjesno pogodovao firmi Scout, tako što je donosio odluke i potpisivao akte kojim su bitno promijenjene odredbe prethodnih ugovora, na način da je brisao ili smanjivao količinu neperspektivne opreme, a da je dodavana oprema tražena na tržištu, koja je samim time i skuplja, a cijena je ostala ista kao i u prethodnim ugovorima - naveo je sudija.

VEZANI TEKST - Advokat Selme Cikotića najavio žalbu: Mislim da je Sud pogriješio

Dodao je da je Sudsko vijeće poklonilo vjeru vještaku Berku Zečeviću, na koje je odbrana uložila prigovore zakonitosti, a koje je Sud odbio. 

- Sudu je jasno da je optuženi protivpravno postupao jer nije tražio saglasnost Predsjedništva Bosne i Hercegovine, a što je bio po zakonu obavezan, te smatra da je svjesno nije proveo zakonsku proceduru - kazao je sudija Strika.

Naveo je primjer gdje se u jednom od aneksa ugovora navodi da se odredbe mijenjaju jer su sredstva nepopravljivo uništena, ali ne postoji niti jedan dokaz da je izvršena provjera u tom pravcu.

- Nasuprot tome, utvrđeno je da su bila na stanju, pa su morala naknadno da se demilitariziraju - kazao je sudija. 

Sudija je dalje naveo kako je Vijeće zaključilo da je postojao umišljaj po prethodnom dogovoru, te naveo primjer gdje je u jednom slučaju optuženi potpisao određeni akt, čak i prije nego što je stigao zvanični zahtjev Scouta, koji je u Ministarstvu protokolisan deset dana poslije.

- Optuženi je na ovaj način potpisao četiri aneksa ugovora, donio četiri rješenja i dvije odluke, svaki put na štetu budžeta BiH i svaki put u korist Scouta - naveo je sudija. 

On je kazao i da je Sudu neprihvatljiva teza odbrane prema kojoj su drugi pripremali akte, koje je optuženi samo potpisivao.

Pritom je Sud imao u vidu stepen obrazovanja optuženog, njegovo vojno obrazovanje i činjenicu da je doktor sigurnosnih nauka, te stoga smatra da takva osoba ne bi potpisivala akte bez da provjeri stanje robe, osim ako je bio svjestan i htio ih potpisati. 

Sudija Strika je kazao i da je prilikom odmjeravanja izrečene kazne Cikotiću u obzir uzeo svrhu kažnjavanja, zakonski okvir za krivično djelo koje mu je stavljeno na teret i druge okolnosti. 

Kao olakšavajuće okolnosti navedeno je to da Cikotić ranije nije osuđivan, da je porodičan čovjek, kao i protok vremena od počinjenja krivičnog djela, dok je kao otežavajuću okolnost uzeo broj počinjenih krivičnih radnji, kao i visinu nastale štete.

Sudija je pojasnio da Sud nije mogao utvrditi prezican iznos nastale štete po Bosnu i Hercegovinu s obzirom na to da je tvrdnja Tužilaštva bila da je neperspektivno oružje koje je ostalo u posjedu BiH moralo biti demilitarizirano budžetskim sredstvima, dok je odbrana dokazivala da je to rađeno donatorskim sredstvima. 

Stoga je Sud oštećenu BiH uputio na parnicu tokom koje će se utvrđivati visina prouzrokovane štete.

Podsjetimo, Tužilaštvo je u optužnici navelo da je šteta nastala na ovaj način oko 9,7 miliona KM, a da je korist pribavljena Scoutu "višemilionska".  

Sud je Cikotića presudom obavezao i da snosi troškove suđenja. 

Odbrana Cikotića najavila je žalbu Apelacionom odjeljenju Suda BiH nakon zaprimanja pismenog otpravka presude. 

Faktor pratite putem aplikacija za Android i iOS.
Pratite nas i na društvenim mrežama Facebook i Twitter.
Zabranjeno je prenošenje sadržaja bez odobrenja redakcije. Kontaktirajte nas na redakcija@faktor.ba.
Vezani tekstovi
Više iz kategorije
Najnovije Najčitanije Na vrh