Predloženi dnevni red sadrži rekordnih 310 tačaka i podtačaka! Nezvanično, postoji mogućnost da bude proširen i sa novim dodatnim tačkama na samoj sjednici.  

Dževad Mahmutović, zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH osvrnuo se sarkastičnim komentarom na ovaj Tegeltijin potez. 

- Bit će to ozbiljan rad. Daj Bože da ovaj mandat prođe što prije njima, kreatorima ovakvog rada - poručio je Mahmutović.