Uprkos prvoj presudi Okružnog suda u Banjoj Luci u kojoj se jasno stavlja do znanja da javnost ima pravo znati pod kojim je finansijskim uvjetima dogovoren ovaj projekat, te drugoj presudi u korist TIBiH u kojoj sud opominje Ministarstvo da je "dužno da štiti i povjerenje građana u način upravljanja i trošenja javnih sredstava koja se prikupljaju od gađana", vlast i dalje odbija objaviti uvjete pod kojim je dogovoren jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata, saopćio je TIBiH.

Na sve navedeno, kako dodaju, čak je i kineski investitor pristao da se objavi dio ugovora sa određenim izuzecima, ali Ministarstvo ponovo odbija postupiti po odlukama suda i uporno krije detalje ugovora koji je 2018. godine zaključen sa kineskom kompanijom Shandong Hi-Speed International (SDHS).

Važno je, navode, napomenuti da je nakon prve presude kineska firma SDHS dala prijedlog Ministarstvu da se informacije iz ugovora razdvoje na dijelove, tako što će se Finansijski model izuzeti kao povjerljiva komercijalna informacija, a ostatak ugovora objaviti u skladu sa presudom Okružnog suda u Banjoj Luci.

- Ministarstvo to nije prihvatilo, te je na osnovu paušalnih ocjena, a ne zakona, odlučilo da ne objavi ugovor, zbog čega je sud donio drugu presudu u kojoj navodi kako "začuđuje postupanje tuženog (Ministarstva) koji navodi da bi objavljivanje tih informacija za koje se i koncesionar složio da se objave, šteta koja bi nastala za tuženog bila veća od činjenice da javnost ima pristup informacijama" - saopćili su iz TIBiH.

Na ovaj način je, kako dodaju, Ministarstvo saobraćaja i veza RS-a prekršilo Zakon o upravnim sporovima RS-a, zbog čega je TIBiH pokrenuo treći upravni spor protiv ovog organa, uz zahtjev da sud obavijesti upravnu inspekciju RS-a kako bi se pokrenuo prekršajni postupak protiv Ministarstva i odgovorne osobe u Ministarstvu.

- TIBiH od potpisivanja ovog ugovora insistira na objavljivanju svih bitnih elemenata ugovora o izgradnji autoputa Banja Luka - Prijedor zbog raširenih sumnji i medijskih navoda da je ovaj posao zaključen pod štetnim uslovima za RS. Pored toga, TIBiH je stava da Vlada RS-a i resorno Ministarstvo, kao javni organi ne samo da moraju da poštuju sudske odluke već su u obavezi da interes javnosti, koja ima pravo znati na koji način i u kojoj mjeri će ovaj projekat koštati poreske obveznike, stave ispred privatnih interesa stranih kompanija - saopćio je TIBiH.