Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona nabavilo je od Hurtićeve izdavačke kuće u septembru udžbenike grupe autora vrijedne 990.996 KM. Zatim je prije par dana Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona dodijelilo ovoj izdavačkoj kući ugovor vrijedan 435.119 KM a u oba slučaja firma ministra Hurtića bila je jedini ponuđač, saopćio je Transparency International u BiH

- Sporno je ipak to što Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH jasno propisuje da ministri i drugi funkcioneri ne mogu biti dio uprave bilo kojeg privatnog preduzeća koje sklapa ugovore ili na drugi način posluje s institucijama koje se finansiraju iz budžeta na bilo kojem nivou. S obzirom na to da se radi o očiglednom kršenju zakona, Transparency International u BiH uputio je prijavu Komisiji za odlučivanje o sukobu interesa BiH.

Treba podsjetiti da je rad ove komisije u više navrata bio blokiran zbog političkih opstrukacija a poslednja sjednica nije održana zbog nedostatka kvoruma. Zanimljivo je da su tada na dnevnom redu bili nacrti odluka o sankcijama protiv Nermina Nikšića i direktora RAK-a Draška Milinovića koje je TI BiH takođe prijavio zbog sukoba interesa - saopćili su iz TIBiH.

Privatna izdavača kuća NAM, kako dodaju, po javno dostupnim podacima, u vlasništvu je ministra Hurtića koji se vodi i kao član uprave a njena vrijednost prema Hurtićevom imovinskom kartonu procjenjuje se na 10 miliona maraka. 

- Ukupni prihodi ovog preduzeća po javno dostupnim podacima do 2021. godine iznosili su do 2,1 milion KM da bi u 2022. godini porasli na 4,1 milion KM a veliki dio tih prihoda odnosi se na poslove sa javnim institucijama - zaključili su iz TIBiH.