Nakon informacije o postojanju posmrtnih ostataka na ovoj lokaciji, Tužilaštvo BiH zatražilo je da budu zaustavljeni svi radovi, dok se ne završi proces ekshumacije i potrage za posmrtnim ostacima. Tužilac iz Posebnog odjela za ratne zločine, nakon dobijanja informacije da su na lokalitetu Rostova pronađeni posmrtni ostaci koji bi mogli pripadati nestalim žrtvama hrvatske nacionalnosti sa područja Bugojna, kontaktiran je od Instituta za nestale osobe i MUP-a SBK te je izdao naredbu da se lokacija osigura, okruži policijskom zaštitnom trakom, te vrši policijski nadzor lokacije.

Postoje informacije, da se na navedenoj lokaciji, koja je u privatnom vlasništvu, nalaze posmrtni ostaci nestalih osoba hrvatske nacionalnosti sa područja Bugojna, za kojima se više od dvije decenije bezuspješno traga. Tokom dana već su ostvareni kontakti sa nadležnim osobama iz Instituta za nestale osobe (INO) BiH i ostalim nadležnim institucijama, kako bi se što prije završile aktivnosti potrebne za izdavanje naredbe za proces ekshumacije. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, nakon zaprimanja potrebnih informacija, podnijet će zahtjev za ekshumaciju prema Sudu BiH, kako bi se moglo pristupiti daljim aktivnostima na realizaciji ekshumacije.

Do izvršenja ekshumacije, bit će zaustavljeni građevinski ili drugi radovi planirani na navedenom lokalitetu, saopćilo je Tužilaštvo BiH.