Najviše vakcinisanih bilo je na području Kantona Sarajevo (20.048), potom u Tuzlanskom (10.498), te ZDK (9.704). U tom periodu najmanje vakcinisanih protiv Covid - 19 evidentirano je u Kantonu 10 (448).

Na području Federacije BiH protiv COVID-19 vakcinisano je ukupno dosad (od 8. marta do 26. septembra) 722.310 osoba i to prvom dozom 437.801 a drugom 284.509.

Kako se navodi, u Kantonu Sarajevo (216.628) zabilježeno je najviše vakcinisanih protiv Covid -19, slijede Tuzlanski (151.081), ZDK (109.236), dok je najslabiji odziv na vakcinaciju u Posavskom kantonu (10.038).