Trenutno je evidentirano 7.347 aktivnih slučajeva COVID-19.

Na nivou Federacije BiH, sedmodnevna incidenca iznosi 143 slučaja na 100.000 stanovnika.

U posljednjih sedam dana, više incidencu od prosječne zabilježene u Federaciji BiH imaju Kanton Sarajevo, Hercegovačko-neretvanski kanton, Zapadnohercegovački kanton, Tuzlanski kanton i Posavski kanton.

Sedmodnevna pozitivnost testova varira među kantonima.

Visoka pozitivnost ukazuje na neadekvatan broj PCR testiranja. Rezultati antigenskih testiranja nisu uključeni u izvještaj.

U Federaciji BiH na bolničkom liječenje trenutno su 545 osoba zbog COVID-19, od kojih je 46 (8,4 posto) na invazivnoj mehaničkoj ventilaciji.

Prema dostavljenim podacima, od ukupnog broja hospitaliziranih, 486 (89,2 posto) je nevakcinisanih i nepotpuno vakcinisanih, a 59 (10,8 posto) potpuno vakcinisanih.

Do 22. novembra Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljeno je 6.838 smrtnih slučajeva povezanih s COVID-19.

U 46. sedmici, od 8. do 14 novembra, bilježi se pad svih sedmičnih indikatora osim broja smrtnih slučajeva zbod COVID-19.

Najveći pad bilježi ukupan broj hospitaliziranih pacijenata od COVID-19 na kraju sedmice.

Najviše vrijednosti sedmodnevne incidenca zabilježene su u Kantonu Sarajevo (247.09), Hercegovačko-neretvanskom (209.25) i Tuzlanskom kantonu (183.68).