Trenutno je evidentirano 27.469 aktivnih slučajeva COVID-19.

Na nivou Federacije BiH, sedmodnevna incidenca iznosi 437,4 slučaja na 100.000 stanovnika.

U posljednjih sedam dana, više incidencu od prosječne zabilježene u Federaciji BiH imaju Hercegovačko-neretvanski kanton, Kanton Sarajevo, Zapadnohercegovački i Tuzlanski kanton.

Sedmodnevna pozitivnost testova varira među kantonima.

Visoka pozitivnost ukazuje na neadekvatan broj PCR testiranja, a rezultati antigenskih testiranja nisu uključeni u izvještaj.

U Federaciji BiH, na bolničkom liječenje trenutno su 803 osobe zbog COVID-19, od kojih je 48 (5,9 posto) na invazivnoj mehaničkoj ventilaciji.

Prema dostavljenim podacima, od 735 hospitaliziranih osoba s podatkom o vakcinalnom statusu, 571 (77,7 posto) je nevakcinisanih i nepotpuno vakcinisanih, a 164 (22,3 posto) potpuno vakcinisanih.

U prethodnoj sedmici zabilježena su 194 smrtna slučaja zbog COVID-19.

U četvrtoj sedmici bilježi se rast broja smrtnih slučajeva zbog COVID-19, ukupnog broja hospitalizianih pacijenata od ove bolesti na kraju i broja COVID-19 pacijenata na respiratoru.

U padu je broj novih potvrđenih slučajeva COVID-19 i sedmodnevna incidenca.

Najviše vrijednosti sedmodnevne incidence zabilježene su u Hercegovačko-neretvanskom, Zapadnohercegovačkom i Kantonu Sarajevo.

Rezultati iz januara ukazuju da se omikron varijanta koronavirusa detektira u većini uzoraka, te da ovaj soj SARS-CoV-2 virusa preuzima dominaciju na području Federacije BiH.