Trenutno je evidentirano 12.155 aktivnih slučajeva COVID-19.

Na nivou Federacije BiH, sedmodnevna incidenca iznosi 35,8 slučajeva na 100.000 stanovnika.

U posljednjih sedam dana više incidencu od prosječne zabilježene u Federaciji BiH imaju Kanton Sarajevo, Zapadnohercegovački, Hercegovačko-neretvanski i Posavski kanton.

Sedmodnevna pozitivnost testova varira među kantonima. Visoka pozitivnost ukazuje na neadekvatan broj PCR testiranja. Rezultati antigenskih testiranja nisu uključeni u izvještaj.

U Federaciji BiH, na bolničkom liječenju trenutno su 103 osobe zbog COVID-19, od kojih je pet (4,9 posto) na invazivnoj mehaničkoj ventilaciji.

Prema dostavljenim podacima, od 99 hospitaliziranih osoba s podatkom o vakcinalnom statusu, 75 (75,8 posto) je nevakcinisanih i nepotpuno vakcinisanih, a 24 (24,2 posto) potpuno vakcinisanih.

U prethodnoj sedmici zabilježeno je 26 smrtnih slučajeva zbog COVID-19.

U 11. sedmici bilježi se pad svih sedmičnih indikatora.

Najveći pad bilježi broj pacijenata COVID-19 na respiratoru i ukupan broj hospitaliziranih pacijenata od COVID-19 na kraju sedmice.

Najviše vrijednosti sedmodnevne incidence zabilježene su u Kantonu Sarajevo, Hercegovačko-neretvanskom i Tuzlanskom kantonu.