To su podaci prikupljeni kroz Informacioni sistem Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, na osnovu kojeg je sačinjen i presjek stanja vakcinacije protiv COVID-19 oboljenja.

Kako je navedeno, od ukupnog broja potpuno vakcinisanih stanovnika, njih 65.599 su vakcinisani u zdravstvenim ustanovama KS, dok su se ostali imunizirali u zdravstvenim ustanovama izvan KS. Od ukupnog broja potpuno vakcinisanih, najmanji broj čine osobe starosne dobi 19-25 godina, svega njih 5.026 ili 4,7 posto stanovništva.

U KS trenutno čeka na revakcinaciju 53.377 osoba. Na osnovu ovih podataka, te prema planu i dinamici revakcinacije, očekuje se da će u narednih mjesec dana u potpunosti biti vakcinisano više od 48 posto punoljetnih građana Kantona Sarajevo.

Prema podacima ZZJZ KS, od ukupno 211 hospitaliziranih pacijenata sa COVID-19 infekcijom, njih 13,3 posto je u potpunosti vakcinisano, a 86,7 pacijenata posto nisu vakcinisani, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.