Žrtve koje će se ukopati ove godine u Kozarcu ubijene su 1992. godine, a njihovi posmrtni ostaci u proteklom periodu su ekshumirani iz masovnih grobnica Korićanske stijene, Tomašica, Hrastova Glavica kao i na lokalitetima Kozarac – Garevci i Jablanica – Prosara.

Najmlađa žrtva koja će naći konačan smiraj ove godine je Fikret Marošlić. On je imao svega 21 godinu kada je ubijen, a njegovi posmrtni ostaci su ekshumirani iz masovne grobnice na Korićanskim stijenama. Zajedno sa Fikretom ove godine bit će ukopan i njegov otac Himzo Marošlić koji je imao 47 godina u momentu smrti. I njegovi posmrtni ostaci su ekshumirani iz masovne grobnice na Korićanskim stijenama. On je ujedno i najstarija žrtva koja će biti ukopana ove godine.

Nakon kolektivne dženaze u Šehidskom mezarju Kamičani i Šehidskom mezarju Čarakovo bit će ukopani:

1.    Emin (Hasan) Ćoralić , rođen 1950. godine;

2.    Vasif (Mahmut) Mujkanović, rođen 1960. godine;

3.    Rifet (Abid) Kahrimanović, rođen 1959. godine;

4.    Sakib (Mustafa) Denić, rođen 1958. godine;

5.    Hasib (Hasan) Behlić, rođen 1950. godine;

6.    Mirso (Šefik) Brdar, 1963. godine;

7.    Ismet (Husein) Hirkić, rođen 1950. godine;

8.    Idriz (Ešef) Duračak, rođen 1954. godine;

9.    Nedžad (Adem) Fazlić, rođen 1959. godine;

10.   Samir (Rizvo) Merdžić, rođen 1970. godine;

11.   Himzo (Redžo) Marošlić, rođen 1945. godine;

12.   Fikret (Himzo) Marošlić, rođen 1971. godine.