Vlada RS-a je na današnjoj sjednici usvojila informaciju o realizaciji projekta zatvaranja kolektivnih centara putem osiguranja javnih stambenih rješenja.

Implementacija ovog projekta je započela 2015. godine, a finansira se iz kreditnih sredstava Razvojne banke Vijeća Evrope. Od ukupnih sredstava, RS-u je pripalo više od 57 miliona maraka, od čega je kreditno zaduženje 35 miliona, a 21 milion maraka predstavlja doprinose lokalnih zajednica kroz osiguravanje zemljišta, plaćanje dozvola, saglasnosti i druge troškove u vezi sa izgradnjom objekata i prateće infrastrukture.

Planirano je da na području RS-a budu zbrinute 703 porodice.

Do sada je završeno i useljeno ukupno 413 stambenih jedinica (283 stana i 130 smještajnih jedinica u ustanovama).

- U toku je izgradnja 290 stambenih jedinica, a u narednom periodu se očekuje početak izgradnje još dva objekta po 12 stanova u Bijeljini i Nevesinju. Cilj je da se interno raseljenim osobama omogući trajno zbrinjavanje, odnosno da se zatvore svi alternativni vidovi smještaja – saopćeno je danas iz Vlade RS-a.

Poručili su da se implementacija projekta odvija planiranom dinamikom, a kompletna realizacija će biti završena u 2023. godini.