Sinan Husić, predsjednik Sindikata radnika rudnika FBiH, kaže da je ovakva situacija neodrživa i umjesto da je odnos snaga proizvodnog i neproizvodnog dijela 70 naprema 30, on je danas 50 naprema 50. Kaže da ima otpora reorganizaciji i restrukturiranju rudnika od pojedinih uposlenika koji su stekli uvjete za penziju, ali ne žele da se penzionišu.

Uvezivanje staža radnicima za penziju

- Proces restrukturiranja i reorganizacije rudnika uglja u FBiH koji su u sastavu Koncerna JP Elektroprivreda BiH je obaveza i posljednji pokušaj da se određeni rudnici spase od potpunog propadanja. Kompletan koncept je zasnovan na bazi socijalne prihvatljivosti i uzet je vremenski period u trajanju od 36 mjeseci (2021-2023), uz poštivanje Zakona o radu u FBiH i kolektivnog ugovora. Pri tome se misli na penzionisanje onih koji ispunjavaju uvjete. Zatim, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju i te ljude preusmjeriti iz potpuno neprofitabilnih i nepotrebnih dijelova rudnika u proizvodni proces - govori nam Husić.

Ukazuje kako ne treba miješati restrukturiranje i reorganizaciju rudnika sa trenutnim statusom jednog broja radnika sa ugovorom o radu na određeno vrijeme.

- Rudnici se neće odreći u ovom trenutku te edukovane radne snage. Međutim, u istom momentu ne možemo u nekim od rudnika u kojima je stanje trenutno izuzetno teško poput Kreke, Breze, Zenice i Bile, povećavati broj zaposlenih sa ugovorom na neodređeno vrijeme, a da nismo određene grupacije kroz ovaj program potpunog socijalnog zbrinjavanja završili na način, što će se uvezati kompletan staž i uračunati godine provedene u ratu u Armiji RBiH - govori Husić i dodaje:

- Najsigurniji su u ovom trenutku, u svim rudnicima uglja iz sastava Koncerna, radnici u proizvodnom procesu svih profila od NK radnika do visokoobrazovanog. Mislim na ljude u jamskom i na površinskom kopu. Nećemo podržati da se u skladu sa zakonom uveže uposleniku 40 godina radnog staža, i da neko kaže da je on na nehuman i nesocijalan način zbrinut, zato što imamo sada u rudnicima značajan broj ljudi koji već imaju više od 40 godina radnog staža. To što je neko ispunio sve zakonske odredbe da bude penzionisan i što mu se ne ide u penziju, to nije problem proizvodnog dijela rudnika i nije problem ni sindikata, već njegov.

Naveo je primjer Rudnika Kreka.

Prizvodni sektor nema snage da na svojim leđima nosi sve probleme

- Evo vam primjer, u Rudniku Kreka u Tuzli je od 2.150 radnika, 547 njih sa radnim stažom koji je prešao 35 godina. Ako osiguramo sve potrebne uvjete za uvezivanje staža i to u određenim dijelovima rudnika, tu isključujemo proizvodni dio, mi bismo u sedam rudnika odmah u prvom mahu imali nešto više od 1.000 radnika za penzionisanje. To je već 60 posto urađenog posla. Ali prvo moramo osigurati uvjete da se penziniše 38 radnika u RMU Zenica kojima je poslodavac izdao rješenja o penzionisanju, a do danas nije ispunio obaveze kod uplate doprinosa - govori Husić.

Naglašava da proizvodni sektor u rudnicima nema više kapacitet ni snagu da na svojim leđima nosi sve probleme.

- U rudnicima Koncerna je trenutno 7.200 zaposlenih. Ako bismo osigurali novac za uvezivanje staža i smanjili broj zaposlenih za 30 posto, mi ne bismo imali nikakav problem u proizvodnom sistemu jer nema smanjenja broja radnika u proizvodnji. Mi moramo u naredne dvije godine, a u tri godine obavezujuće, imati strukturu zaposlenih 70 posto proizvodnja, 30 posto sve ostalo. To je krajnji cilj i zagovaramo ga i od toga nećemo odustati. Sada je taj omjer 50:50. Mi godinama ukazujemo na to - rekao je Husić.