- Postupajući po prijavi MZ Betanija-Šip, na okolnosti napuštanja i zanemarivanja konja nepoznatog vlasnika, koji je primjećen u naselju Kromolj, kantonalni veterinarski inspektor je izlaskom na teren i pronalaskom životinje u ulici Kromolj do broja 73, odredio mjere oduzimanja  križanca muškog spola, starosti između sedam i osam godina. Životinja je premještena na odgovarajuće mjesto gdje je pod nadzorom veterinarskog inspektora provode dalje mjere, odnosno propisane kliničke i dijagnostičke pretrage. Životinja ostaje pod službenim nadzorom veterinarske inspekcije do okončanja postupka, a eventualni vlasnik, koji u roku od osam dana, a najkasnije do 28. februara 2020. godine dokaže vlasništvo ima pravo zahtjevati povrat životinje – kazali su iz Inspektorata veterinarske inspekcije.

U sarajevskom naselju Velešići u akciji kantonalne veterinarske inspekcije uhvaćena su dva konja koji su danima lutali po naselju. Kako je ranije Faktor pisao, konji su smješteni na tajnoj lokaciji na području Kantona Sarajevo gdje imaju sve potrebne uvjete i veterinarsko-zdravstvenu pomoć. Imanje je pod službenim nadzorom inspekcije i po nalogu postupajućeg inspektora životinje, do provedbe kliničkih i dijagnostičkih pretraga, borave u izolaciji.

Ukoliko vlasnik životinja u predviđenom roku od osam dana, a koji teče od petka 14. 2. 2020. godine, od Inspektorata veterinarske inspekcije ne zatraži povrat, životinje će se dodijeliti drugoj zainteresiranoj osobi, koje će se obavezati na udomljavanje i ispunjenje potrebnih uvjeta za njihov trajni i odgovarajući smještaj, te ishranu i njegu.

U inspekciji su nam rekli da je ovaj postupak još u toku, a rok da se javi vlasnik ističe sutra.