Na području Brčko distrikta u toku je podjela drva osobama u stanju socijalne potrebe, kao i porodicama s djecom s poteškoćamau razvoju, koja se vrši na osnovu odluke koju je donijela Vlada Brčko distrikta BiH.

Drvna masa se lageruje na području Krepšića, a drva su ustupljena Pododjeljenju za socijalnu zaštitu, koje ogrjevno drvo, pred samu grijnu sezonu, dijeli osobama koje ispunjavaju kriterije. Na osnovu odluke gradonačelnika formirana je komisija koja vrši raspodjelu šest metara kubnih po korisniku, a predviđeno je da ogrjevno drvo dobiju 332 osobe, saopćeno je iz Vlade Brčko distrikta.

Naime, u okviru projekta "Hitnog oporavka od poplava", koji je finansiran iz kreditnih sredstava Svjetske banke, na području Distrikta izvođeni su radovi na čišćenju i uređenju riječnih korita i sječa drveća, te je tom prilikom prikupljeno oko 2.000 metara kubnih ogrjevnog drveta.

- Do sada se odazvalo više od 170 osoba. Pošto svi radovi na čišćenju vodotoka nisu završeni, u toku je i priliv novih količina ogrjevnog drveta. Očekujem da će se ove aktivnosti nastaviti i ubuduće, odnosno sve dok se ne podijeli sva količina drveta koja vodi porijeklo iz vodotoka u okviru ovog projekta - rekla je šefica Pododjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta Ljiljana Zenunović.