Selam Midžić, sekretar Crvenog križa Bihać kaže da u kampu na Vučjaku boravi 2. 500 ljudi, koji su dovezeni iz urbanog dijela Bihaća. 

-Sigurnost mojih volontera došla je u pitanje i ne znam kako ćemo dalje. Očekujem da MUP preuzme odgovornost za sigurnosnu situaciju ovdje, budući da su sve migrante iz grada koji se ne nalaze u prihvatnim centrima, prebacili na Vučjak. Ovdje nema upravitelja kampa i niko ne želi preuzeti odgovornost- rekao je Midžić, objavio je uskinfo.ba.