Tokom ključnih operacija Trećeg korpusa Armije RBiH, za vrijeme agresije na BiH, Ribo je bio na mjestu načelnika za operativne i nastavne poslove u štabu Korpusa.

Neposredno prije početka agresije i početkom posljednjeg rata bio na je na čelu Teritorijalne odbrane u Travniku. Kasnije je rukovodio ključnim operacijama na sarajevskom te vozućkom i ozrenskom ratištu.