Pozivaju građane da olakšaju zdravstvenim radnicima njihov odgovorni i zahtjevni posao i pomognu da se sačuvaju mnogi životi. Iskazali su zahvalnost i ukazali na značaj medicinskih sestara i tehničara u borbi protiv korona virusa. 

- U trenutku kada smo suočeni sa pandemijom, iskreno smo zahvalni svima koji neumorno rade na suzbijanju koronavirusa - naveli su iz Udruženja medicinskih sestara i tehničara u Federaciji Bosne i Hercegovine. 

Podsjetili su da su na prvoj borbenoj liniji zdravstveni radnici, a posebno medicinske sestre i tehničari koji oboljelima pružaju potrebnu njegu i edukuju stanovništvo o načinima sprečavanja širenja virusa, pri tome rizikujući vlastito zdravlje.

- Važno je da svi oni rade u što sigurnijim uslovima i dobiju svu potrebnu podršku. Ako već do sada nije bilo potpuno jasno da je potrebno odati priznanje i dodatno osnažiti ovu profesiju, COVID-19 pandemija je to nesumnjivo potvrdila - saopćeno je iz Udruženja medicinskih sestara i tehničara u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Naveli su da su medicinske sestre-tehničari najbrojniji zdravstveni radnici u svakom zdravstvenom sistemu – u svijetu ih ima skoro 30 miliona, a u BiH oko 20 hiljada.

- Ali, ne čini ih samo brojnost posebnim. Oni su najbliži pacijentu i najbolje poznaju svoju zajednicu, a uvijek su bili u središtu prevencije i kontrole zaraznih oboljenja. Bez uvažavanja i dodatnog jačanja ove profesije, neće biti moguće odgovoriti na mnogobrojne globalne zdravstvene izazove 21. vijeka - istakli su iz Udruženja medicinskih sestara i tehničara u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Među njima su, naveli su, i sve starije stanovništvo sa višestrukim hroničnim oboljenjima i epidemije novim zaraznim oboljenjima.

Zahvaljujući svom bogatom iskustvu i znanju, udruženja medicinskih sestara-tehničara su važan partner u planiranju odgovora u hitnim situacijama kao što je ova, kao i u kreiranju zdravstvenih politika i planiranju zdravstvenih usluga.

- Ovo potvrđuje iskustvo na Projektu jačanja sestrinstva (ProSes) u BiH koji od 2012. godine intenzivno pruža podršku medicinskim sestrama-tehničarima i zdravstvenim institucijama u BiH na različitim nivoima. Kroz projekat se radi na regulisanju sestrinske profesije, standardizaciji usluga, jačanju strukovnih udruženja i poboljšanju obrazovanja medicinskih sestara - navedeno je iz Udruženja. 

ProSes spaja domaće i švicarsko znanje i iskustvo, a sprovode ga Fondacija fami iz BiH i Univerzitetske bolnice Ženeve, a finansira Vlada Švicarske.

- Pozivamo građane da se pridržavaju svih zvaničnih preporuka i preventivnih mjera, što će vjerovatno biti presudno u borbi protiv korona virusa. Olakšajmo zdravstvenim radnicima njihov odgovorni i zahtjevni posao i pomozimo da se sačuvaju mnogi životi - apeluju iz Udruženja medicinskih sestara i tehničara u Federaciji Bosne i Hercegovine.