Istovremeno su prema osumnjičenima Miladinu Gaševiću, Momiru Kezunoviću, Branislavu Kezunoviću, Željku Gaševiću, Jadranku Šuki i Aleksu Gordiću određene mjere zabrane i to zabrana napuštanja boravišta, a u cilju izvršenja ove mjere osumnjičenima se zabranjuje napuštanje općine Sokolac, odnosno njihovo kretanje se ograničava na teritorij navedene općine.

Ovo boravište osumnjičeni ne mogu napustiti bez prethodnog odobrenja Suda, izuzev ukoliko ga napuštaju da bi se pojavili u ovom predmetu po pozivu Suda ili Tužilaštva BiH. Osumnjičeni ne mogu promijeniti prebivalište, odnosno boravište, bez prethodnog odobrenja Suda.

Zabrana putovanja, a u cilju izvršenja ove mjere osumnjičenima se privremeno oduzimanju važeće putne isprave koje su dužni bez odlaganja (ukoliko ih posjeduju) predati Sudu ili predati dokaz o njihovom neposjedovanju, uz zabranu izdavanja novih. Osumnjičenima se zabranjuje prelazak državne granice uz korištenje lične karte, zabrana sastajanja s određenim te se u tom cilju osumnjičenima zabranjuje međusobno sastajanje, sastajanje s drugim osumnjičenima u ovom predmetu, te im se zabranjuje sastajanje ili na bilo koji način kontaktiranje (posredno ili neposredno) sa svjedocima Tužilaštva uključujući i približavanje tim svjedocima na udaljenosti od 50 metara.

Obavezno javljanje nadležnom državnom organu na način da se osumnjičeni tri puta sedmično javljaju u PS Sokolac, o čemu će PS pismeno redovno izvještavati Sud BiH.

Izrečene mjere zabrane mogu trajati dok za njima postoji potreba, a kontrola njihove opravdanosti vršit će se svaka dva mjeseca. U skladu sa članom 126.b stav 3. ZKP BiH, osumnjičeni su posebno upozoreni da im se može odrediti pritvor ukoliko prekrše izrečene mjere zabrane i obaveze.

Kada su u pitanju ostali osumnjičeni, Sud BiH je ranije donio rješenje u predmetu Milan Tupajić i dr. (S1 1 K 036865 20 Krn) kojim je djelomično prihvatio prijedlog Tužilaštva BiH te je prema osumnjičenima Milanu Tupajiću, Dragomiru Obradoviću i Momčilu Pajiću ukinut pritvor određen rješenjem Suda od 17. septembra, te produžen rješenjem od 14. oktobra, zbog pritvorskih razloga.

- Te se osumnjičeni imaju odmah pustiti na slobodu. Istovremeno su prema osumnjičenima  određene mjere zabrane i to: zabrana napuštanja boravišta, zabrana putovanja, zabrana sastajanja s određenim osobama i obavezno javljanje nadležnom državnom organu. Izrečene mjere zabrane mogu trajati dok za njima postoji potreba, a kontrola njihove opravdanosti vršit će se svaka dva mjeseca. Osumnjičeni su upozoreni da im se može odrediti pritvor ukoliko prekrše izrečene mjere - saopćeno je iz Suda BiH.

Miladin Gašević, Momir Kezunović, Branislav Kezunović, Željko Gašević, Jadranko Šuka i Aleksa Gordić osumnjičeni su za krivično djelo zločini protiv čovječnosti.