Ujić je Halilovića upoznao s trenutnom situacijom povećanog priliva  migranata u BiH te je istaknuto da je predmetom rada Službe od januara do danas bilo više od 22.000 migranata. Dodao je i da su smještajni kapaciteti za migrante na gornjoj granici popunjenosti, te da  Služba za poslove sa strancima,  zajedno s drugim nadležnim  institucijama i pored otežanih okolnosti, upravlja migracijama u BiH.

Ujić  je posebno istakao dobru saradnju Službe s MUP-a Kantona Sarajevo, gdje je u više navrata pružana  asistencija  pripadnika policije KS prilikom preduzimanja operativnih mjera i radnji iz nadležnosti  Službe za poslove sa strancima. Dobra saradnja je rezultirala dobroj sigurnosnoj situaciji, sigurnosti građana i njihove imovine i malim brojem počinjenih prekršaja i krivičnih djela od migranata.

Na sastanku je dogovoren nastavak zajedničkog djelovanja i pružanja opetativne podrške pripadnika MUP-a Kantona Sarajevo Službi za poslove sa strancima naročito po pitanjima očuvanja javnog reda i mira i sigurnosti na području cijelog kantona s naglaskom na privremeni prihvatni centar u Ušivku, te izmještanju migranata,  koji se nalaze na javnim površinama, trgovima, urbanim dijelovima grada, u prihvatne centre, saopćeno je iz Službe za poslova sa strancima.