Na suđenju za zloupotrebe pri zapošljavanju u javnim ustanovama, Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu uložilo je set materijalnih dokaza u vezi sa radno-pravnim statusom određenih osoba.

Tužilaštvo je uložilo grupe dokaza za osobe, od kojih su neke u dosadašnjem toku postupka spominjana u kontekstu davanja novca za zasnivanje radnog odnosa.

Uloženi su ugovori o radu, kao i školski dosjei i diplome, te drugi akti službi za zapošljavanje, penzionog osiguranja i komisija za zapošljavanje za osobe Amel Škaljo, Mirza Gadžo, Armin Muhović, Mirveta Pervan, Sanela Karagić Sadibašić i Alma Međuseljac.

Ustanove koje se navode u uloženoj materijalnoj dokumentaciji su Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš" u Sarajevu, Dom zdravlja Kantona Sarajevo, te komunalno peduzeće Park.

Za nezakonito posredovanje pri zapošljavanju optužnica tereti Amira Zukića, Safeta Bibića, Nedžada i Senada Traku, Ramiza Karavdića, Eseda Džananovića i Asima Sarajlića.

Tužilaštvo je predložilo da kao stručno lice bude saslušan Vahid Selimbegović, na šta je prigovorio Sarajlićev branilac Nermin Mulalić, koji će detalje dostaviti u pisanom podnesku.

Nastavak suđenja zakazan je za 16. septembar.