Braniteljice Vasvija Vidović i Nina Karačić uložile su brojne dokumente koji se odnose kako na nabavku spornih kineskih respiratora, tako i na okolnosti u kojima je radila Vlada, odnosno premijer, dok se taj proces odvijao.

Tako su, između ostalog, uloženi zapisnici sa sjednica Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na kojima su donošene odluke koje se tiču nabavke medicinske opreme i izdvajanja sredstava za njihovu nabavku iz tekuće rezerve, akti Federalnog ministarstva zdravstva koji se tiču kriznog plana pripravnosti i odgovora na pojavu koronavirusa, informacije o poduzetim mjerama Kriznog štaba civilne zaštite i Federalne uprave civilne zaštite, mišljenja Ureda za zakonodavstvo, Federalnog ministarstva pravde, Federalnog ministarstva finansija..., akti Federalne uprave civilne zaštite u vezi sa promjenom sastava Federalnog štaba civilne zaštite, kao i mišljenja ministarstava finansija, pravde i Ureda za zakonodavstvo o tim odlukama, te brojni drugi dokumenti.

Također, odbrana je uložila i set dokumenata o aktivnostima federalnog premijera u vrijeme stanja nesreće. Između ostalog, uložena su i pisma namjere federalnog premijera za nabavku vakcina za potrebe Federacije BiH.

Uložena je i informacija Vlade Federacije BiH iz koje proizilazi da je u periodu od 16. marta do 16. aprila 2020. godine u Vladi FBiH zaprimljeno 316 akata, a otpremljeno njih 144. Na upit predsjedavjuće sudskog vijeća Džemile Begović šta odbrana time dokazuje, advokativca Vidović je kazala da taj podatak ide u prilog odbrane koja tvrdi da je u to vrijeme vladala haotična situacija, o čemu su ranije govorili i svjedoci, da je dolazilo jako puno pošte, a da je broj uposlenika bio reduciran zbog koronavirusa. 

Odbrana je uložila i niz dokumenata pribavljenih od Federalne uprave civilne zaštite koji su vezani za navbavku respiratora ACM 812 A, među kojima je korespodencija sa Tužilaštvom BiH, Agencijom za javne nabavke i drugim institucijama.

Među tim dokumentima je više obavještenja Federalne uprave civilne zaštite na zahtjev Tužilaštva BiH o raspodjeli nabavljenih respiratora ACM 812 A. Na pitanje šta time odbrana dokazuje, Vidović je podsjetila da je naredba Tužilaštva FUCZ-u bila da se obavještavaju o svakom poduzetom koraku u vezi s respiratorima, te da odbrana želi dokazati nezakonito postupanje Tužilaštva BiH u vezi sa provođenjem istrage u ovom predmetu.

- Svaki put kada Tužilaštvo zatraži ove informacije, onda se pozovu ljekari, 10-ak njih, upada se gore u nadležnost Tužilaštva KS, svaka obavijest se koristi da se neko saslušava, pa imamo tako da je onaj koji je servisirao respiratore saslušavan kao osumnjičeni i tako dalje - kazala je Vidović. 

Odbrana je također uložila veći broj članaka sa inostranih portala koji se tiču haotične situacije koja je vladala u cijelom svijetu zbog pojave koronavirusa i nabavki medicinske opreme. 

- U ovako složenom predmetu optužba je fokusirana samo za ovaj događaj koji je pod lupom, a potpuno je zanemaren kontekst tih događaja. To je ključno u ovako složenim predmetima - kazala je Vidović. 

U sudnici su potom prezentirani članci koji govore o potražnji respiratora u različitim zemljama svijeta, o trci u njihovoj nabavci jer je vladala globalna nestašica respiratora.

Između ostalih, prezentiran je članak koji govori da je u nabavku respiratora za Izrael bio uključen i Mossad, da su u SAD-u bile napuhane cijene medicinske opreme iz skladišta, da je u Finskoj izbio skandal sa neupotrebljivim maskama, kao i da je Izrael potrošio bogatstvo na respiratore, od kojih su neki bili neispravni, a većina nikad nije ni isporučena. 

Odbrana je također uložila odgovor Ministarstva inostranih poslova posredstvom kojeg su od Ujedinjenih Arapskih Emirata tražili informaciju o cijeni koju je ta zemlja platila za respiratore koji su identični onima koje je nabavila Srebrena malina, a koji su Bosni i Hercegovini uručeni kao donacija. 

U odgovoru UAE-a je navedeno da je ta zemlja spomenute respiratore nabavljala po cijeni koja se kretala između 15.000 i 70.000 dolara po komadu, te da iz toga proizilazi da je prosječna cijena jednog respiratora bila 42.500 dolara. 

Također je uložen odgovor KCUS-a o angažmanu vještaka Ismeta Suljevića, u kojem je, pored informacija od kada do kada je radio u toj zdravstvenoj ustanovi i na kojim poslovima, navedeno i da nije obavljao poslove specijaliste u Posebnom respiratornom centru sa pacijentima oboljelim od COVID-19, niti je radio direktno sa respiratorima ACM 812 A. 

Tužilac Mirza Hukeljić kazao je kako Tužilaštvo na većinu dokaza koje je odbrana uložila nema prigovor, ali je u pogledu ulaganja pisama namjere za vakcine, kazao da se protivi njihovom ulaganju bez popratnih akata. Dodao je da će Tužilaštvo svakako te akte predložiti kao svoje dodatne dokaze. Hukeljić je ustvardio da iz tih akata proizilazi da su pisma namjere koje je potpisivao Novalić za vakcine dostavljana Zavodu za javno zdravstvo, koje jeste ovlašteno da vrši nabavke, dok u slučaju nabavke respiratora to nije bio slučaj.

Također je iznio prigovor relevantnosti na dokumente koji se odnose na cijenu respiratora iz UAE, kazavši kako nisu dostavljene fakture, već procijenjena vrijednost, odnosno da su koštali između 15 i 70 hiljada dolara. 

- Možemo pretpostaviti da je jedan plaćen 15, a 39 njih 70 hiljada dolara ili obratno i Sud iz toga nikako ne može ocijeniti prosječnu vrijednost niti to uzeti kao relevantno - kazao je tužilac.

Vidović je odgovorila kako tužilac ovdje nije iznio prigovor relevantnosti nego svoje tumačenje, koje je eventualno mogao iznijeti u završnoj riječi. Kazala je da je dokaz takav kakav jeste i da je na Sudu da utvrdi da li je relevantan ili nije. 

Također je kazala da su pisma namjere koje se odnose na nabavku respiratora unijeli tužioci, a ne odbrana, te naglasila da se pisma namjere kada su u pitanju respiratori nisu ni mogla biti dostavljena Zavodu za javno zdravstvo FBiH, budući da zbog proglašenja stanja nesreće oni nisu bili ni zaduženi za to jer su te ovlasti prešle na Federalni štab civilne zaštite.

Suđenje će biti nastavljeno u petak, kada bi se na klupi za svjedoke trebao pojaviti direktor Agencije za mjeriteljstvo BiH Zijad Džemić.