- Želimo da stimulišemo studente koji imaju iznadprosječan uspjeh. Participacija po semestru izosi 104 KM, dakle 208 na nivou akademske godine - kaže ministar obrazovanja i nauke TK Elvis Baraković.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost za zapošljavanje 13 saradnika i jednog nastavnika, a na osnovu iskazanih potreba naučno-nastavnih vijeća akademije i fakulteta Univerziteta u Tuzli.

- Svu konkursnu proceduru provest će Univerzitet u Tuzli, a Vlada samo daje saglasnost i obezbjeđuju sredstva. Ovo je način da podmladimo kadar - rekao ministar Baraković.

Ministar obrazovanja i nauke TK Elvis Baraković

Pored 14 stalno zaposlenih, danas je data saglasnost i za izbor 100 osoba u naučno-nastavna i saradnička zvanja bez zasnivanja radnog odnosa, a radi se o 12 nastavnika i 88 saradnika.

Inače, Tuzlanski univerzitet je prije nekoliko mjeseci dobio saglasnot i za zapošljavanje 27 osoba koje će biti dio neakademskog osoblja.