Ocijenjeno je to u Vijeću Kongresa bošnjačkih intelektualaca koji dodaju da se antiustavno djelovanje Narodne skupštine RS predvođene SNSD-om moralo konačno zaustaviti i poslati jasna poruka da politička sila ne može biti način vladanja u Bosni i Hercegovini.

- Društveni pokret okupljen oko Deklaracije za ustavne i druge reforme BiH na putu u EU i NATO daje punu podršku odlukama visokog predstavnika nadajući se da će opozicioni blok u RS smoći snage da se suprotstavi aktuelnim rušilačkim snagama koje čine vlast u entitetu RS - rečeno je u saopćenju VKBI-ja.

Napominju da Društveni pokret okuplja građane BiH iz oba entiteta i Brčko Distrikta, iz svih etničkih grupa - Bošnjake, Srbe, Hrvate, Jevreje, Rome i druge i kao takav predstavlja izraze jedinstvene volje koji Bosnu i Hercegovinu žele vidjeti u Evropskoj uniji.

- Odluke OHR-a daju nadu da je jedina moguća BiH kao država punih ljudskih prava i sloboda, utemeljena na vladavini prava u kojoj će svi građani i narodi biti ravnopravni na cijelom njenom teritoriju - istaknuto je.

Pozvali su sve članice Vijeća za implementaciju mira (PIC) da se javno oglase i bezrezervno podrže donesene odluke OHR-a te da konačno delegitimiraju političke snage u BiH koje je konstantno urušavaju i time ugrožavaju mir i stabilnost u cijelom regionu.