Vlada FBiH je na današnjoj hitnoj sjednici prihvatila većinu amandmana na Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o notarima i još pet zakona koji se naslanjaju na ovaj zakon,  a koje su podnijeli klubovi stranaka DF-GS, Naša stranka i SDA na današnjoj sjednici Zastupničkog doma Parlamenta FBiH. Time će se u potpunosti provesti presude Ustavnog suda FBiH iz 2015. i 2019. godine. Na svih šest zakona uloženo je više od 60 amandmana. 

Zastupnici Zastupničkog doma Parlamenta FBiH, nakon što je Vlada FBiH prihvatila većinu amandmana, usvojili su izmjene Zakona o nasljeđivanju, o registraciji poslovnih subjekata, Zakona o stvarnim pravima, Porodičnog zakona, izmjene Zakona o zemljišnim knjigama i Zakona o notarima

U predloženim izmjenama Zakona o notarima, primjera radi,  više neće stajati da stranka mora verificirati osnivački akt kod notara, već je notar nadležan da ovjerava potpise i poduzuma notarsku obradu isprava po zahtjevu stranaka. Time građani neće biti izloženi dodatnim troškovima.