Iako je Isović ispunjavao sve uvjete konkursa, ministrica finansija Jelka Milićević je u prethodnom periodu osporavala njegovo imenovanje, pa je Isović više godina bio v.d. direktora Porezne uprave FBiH.

Razlozi su bili proceduralne prirode, a u određenom periodu i političke prirode. Isovićiu se mandat računa od 30. jula i traje četiri godine uz mogućnost novog imenovanja.