Vlada Kantona Sarajevo izdvojit će po 200 maraka za svako dijete koje je ostalo na listama čekanja za prijem u Javnu ustanovu Djeca Sarajeva i taj novac uplaćivati privatnim vrtićima u koja djeca budu upisana za školsku 2019/2020. godinu. Na ovaj način Vlada KS želi da ukine liste čekanja u ovoj javnoj ustanovi.

- U narednih desetak dana Vlada Kantona Sarajevo raspisat će javni poziv za prijavu privatnih predškolskih ustanova koje su upisane u Registar predškolskih ustanova Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS koje imaju raspoložive kapacitete za prijem djece predškolskog uzrasta – pojasnio je premijer Kantona Sarajevo Edin Forto u izjavi za Faktor.

Ističe da će nakon toga komisija koju je imenovala ministrica za obrazovanje, nauku i mlade KS izvršiti provjeru uvjeta rada predškolskih ustanova prijavljenih po javnom pozivu.

- One predškolske ustanove koje budu ispunjavale uvjete propisane Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju i podzakonskim aktima, preuzet će obavezu prijema djece sa Liste čekanja pod jednakim uvjetima kao u JU Djeca Sarajeva. Upis djece u te ustanove će se izvršiti na osnovu ponuđene liste predškolskih ustanova koje će odabrati roditelji djece koja se nalaze na Listi čekanja. Roditelji su obavezni u odabranu ustanovu dostaviti istu dokumentaciju koju su dostavljali po Javnom pozivu za prijem djece u JU Djeca Sarajeva – ističe Forto. 

Forto je kazao da se ova mjera Vlade odnosi na već postojeću Listu čekanja.

- S obzirom na to da su smještajni kapaciteti već popunjeni ne očekujemo da će se raspisati drugi javni poziv za prijem djece u cjeloviti razvojni program – navodi premijer.

Također, ističe da se uporedo sa ovim aktivnostima, provode i aktivnosti sa ciljem sistemskog rješenja upisa djece u predškolske ustanove.