Vlada RS-a usvojila je na današnjoj sjednici određene zakonske izmjene kojima se, kako je saopćeno, "razdvaja stjecanje statusa nezaposlene osobe od prava na zdravstveno osiguranje o trošku RS-a". Međutim, iz Vlade RS-a nije detaljno pojašnjeno kako će se to realizovati, i da li će pravo na zdravstveno osiguranje nezaposlenih u RS-a ostati netaknuto.

Prema ranijim najavama, nezaposleni koji nisu u potrazi za poslom, trebalo bi da pravo na zdravstveno osiguranje ostvaruju isključivo preko Fonda zdravstvenog osiguranja RS-a i neće biti prijavljeni u Zavodu za zapošljavanje. Tako bi se, kako je ranije najavljivano, razdvojili aktivni od pasivnih tražilaca posla.

Iz Vlade RS-a danas je samo kratko saopšteno da je na današnjoj sjednici usvojen Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti i Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju.

- Ova ključna izmjena omogućiće da Zavod za zapošljavanje RS-a konačno dobije precizne podatke o ponudi radne snage na tržištu rada. Prema predloženim rješenjima, Zavod za zapošljavanje će se moći isključivo posvetiti radu sa nezaposlenim licima koja uistinu aktivno traže zaposlenje, a ne onima koji se, radi ostvarivanja drugih prava (prije svih zdravstvene zaštite), nalaze na evidencijama nezaposlenih i ne traže posao – istakli su u Vladi RS-a.

Druga važna izmjena odnosi se na poboljšanje materijalnog položaja nezaposlenih, kojima "bez njihove saglasnosti, krivice ili zahtjeva" prestane radni odnos.

- Kroz predložena rješenja produženo je trajanje prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti i njena visina – saopćeno je.

Tako je maksimalna dužina trajanja prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti za radnike sa najdužim stažom sa 12 produžena na 24 mjeseca. Povećana je i visina novčane naknade i to - za osobe kojae su radile do 15 godina 45 posto prosječne plaće koju su ostvarivali prije prestanka radnog odnosa (ranije 40 posto), a 50 posto (ranije 45 posto) plaće za osobe sa 15 i više godina staža.

- Predložena je izmjena formule za izračunavanje najniže "garantovane" novčane naknade koja je trenutno 30 posto prosječne plaće za prethodnu godinu, što nominalno iznosi oko 256 КM, na 80 posto najniže plate za tekuću godinu, a što nominalno iznosi oko 360 КM, odnosno, povećanje za više od 100 КM na mjesečnom nivou – naveli su u Vladi RS-a.